ES projektai

Kuriame Lietuvos ateitį

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre bei DOTS kabineto įrengimas

Projekto Nr. 08.1.9.-CPVA-R-609-31-0006. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinti šeimos gydytojų kabinetai, pacientų laukiamieji, atliktas Vaidaugų šeimos gydytojo ambulatorijos paprastasis remontas, įrengiant keltuvą neįgaliesiems ir vaikų vežimėliams; bus įsigyta nauja medicininė įranga, būtina pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiam medicinos personalui; įsigytos naujos transporto priemonės pacientų slaugai namuose; įsigyta nauja kompiuterinė įranga. Įrengtas DOTS kabinetas tuberkulioze sergantiems pacientams.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas - Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre bei DOTS kabineto įrengimas

Projekto vykdytojas - Klaipėdos miesto poliklinika, VšĮ

Bendra projekto vertė -  487 606,58 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki -  451 036,08 Eur.

Projekto vykdymo pradžia - 2018-12-27

Projekto vykdymo pabaiga - 2022-12-31 (įvykdytas)

Informacija apie įstaigą - Klaipėdos miesto poliklinika teikia asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Poliklinikos vykdoma politika – rūpintis pacientų sveikata pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymus.

Įstaigos kodas: 141574462

Telefonas: 8 46 496700

El. paštas: info@klaipedospoliklinika.lt

Svetainė: www.Klaipedospoliklinika.lt

Atsiskaitomoji sąskaita: LT134010042300608318 (Luminor Bank AB)


2023 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto poliklinikos DOTS kabinete baigtas įgyvendinti projektas "Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientams) Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-31-0004.

Projekto metu socialinė parama (maisto talonai ir kelionės bilietai) suteikta 115 TBC sergančių asmenų.

2023-11-14, 13:44:09