Profilaktinis skyrius

Šiame skyriuje teikiamos tokios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas:

 • profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
  • įsidarbinant;
  • periodiniai dirbant;
  • vairuotojo pažymėjimui;
  • ginklo įsigijimui
 • visuomenės sveikatos mokymas (LAIKINAI NEVYKDOMAS):
  • dirbantiems: maisto gamybos įmonėse;
  • kirpyklose;
  • viešbučiuose ir kitose aptarnavimo paslaugas teikiančiose įmonėse;
  • švietimo ,globos įstaigose.
  • pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių mokymas visų sričių darbuotojams ,(taip pat vairuotojams mėgėjamsir profesionalams);
  • paskaitos alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai tema.  
 • darbo medicinos gydytojo konsultacijos;
 • vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai (taip pat ir vykstančiųjų į užsienį):
  • teikiama informacija apie skiepus ir vakcinas;
  • išduodami tarptautiniai skiepų pasai;
  • nemokamai skiepijimi vaikai pagal skiepų kalendorių,patvirtintą LR SAM įsakymu;
  • skiepijame nuo pasiutligės (vaikus ir suaugusiuosius);
  • skiepijami darbuotojai įstaigose ir įmonėse (pagal sutartis);
 • atliekami tuberkulioziniai mėginiai pagal programą;
 • suteikiama skubi med.pagalba ,esant alerginei reakcijai ,atsiradusiai suleidus vaistus
2023-10-26, 14:49:12