Korupcijos prevencija

Vyriausiojo gydytojo
K R E I P I M A S I S

KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKOJE 
KORUPCIJA  NETOLERUOJAMA

Klaipėdos miesto poliklinikoje (toliau  POLIKLINIKA)  ypatingas dėmesys skiriamas ne tik ligų profilaktikai, jų gydymo kokybei, profesiniams medicinos darbuotojų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

POLIKLINIKOS administracija yra suinteresuota, kad  įstaigoje  nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika POLIKLINIKOJE asmenis kviečiu netylėti, o apie tai pranešti.

POLIKLINIKOS  administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236-ajame straipsnyje.
Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, apie šiuos faktus prašome pranešti  POLIKLINIKOS  vyriausiajam gydytojui ir/ar už korupcijos prevenciją, jos kontrolės vykdymą ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje atsakingam asmeniui  S. Benetienei raštu, telefonu  496 739,  įstaigos elektroniniu paštu: netyliu@klaipedospoliklinika.lt arba kreiptis į ją asmeniškai darbo dienomis 9.00 – 15.00 val.,106 kab., 

Anonimiškumą garantuojame.

Raginu neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos personalo orumo. Neverskite medicinos personalo patirti nepatogumų priverstinai siūlydami atsidėkoti už gydymą dovanomis, pinigais. Vš. Į. Klaipėdos miesto poliklinikoje tai netoleruojama.

Geriausia padėka medikui – Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena ir ištartas „Ačiū“.


    Korupcijos rizikos analizė

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip  korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu. Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).


    Naudinga informacija


    Pateikite atsiliepimą


    2024-07-06, 11:44:29